.
portrait of

Natalia Kapetanaki

xx


2006
60x67 cm

oil on wood


.

 previous next
zoom in