Μο.Τe.R.1_®
Modern Art in Rhodes

® Registered Trademark of the Municipal Art Gallery of Rhodes © 2001 Municipal Art Gallery of Rhodes. Internet version 02b-2 Nov 2001.

Δημοτική
Πινακοθήκη Ρόδου

Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης


Municipal
Art Gallery of Rhodes

Museum of Modern Greek Art

Μο.Τέ.Ρ.1_®
Μοντέρνα Τέχνη στη Ροδο

® Σήμα κατατεθέν της Δημοτικής Πινακοθήκης Ρόδου © 2001 Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου. Έκδοση για το Internet 02b-2 Νοε 2001.

ccc