αγγελος σπάρταλης

ΡΟΔΟΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Οι επιθυμίες μας
είναι ένας κουλός κινέζος μάγειρας
καβάλα σε ένα κουτσό γουρούνι.

Ούτε ο μάγειρας έχει χέρια
να σφάξει το γουρούνι
ούτε το γουρούνι έχει πόδια
να του ξεφύγει.

 

 

 

 

 

empty.jpg (4984 bytes)<<        Π        >>           --- 1,2 ---

 

....

 

 

 

 

 

empty.jpg (4984 bytes)<<       Π       >>           --- 3,4 ---

 

....

 

 

 

 

 

empty.jpg (4984 bytes)<<       Π       >>           --- 5,6 ---

 

....

 

 

 

 

 

empty.jpg (4984 bytes)<<       Π       >>           --- 7,8 ---

 

....

 

 

 

 

 

empty.jpg (4984 bytes)<<       Π       >>           --- 9,10 ---

 

....

 

 

 

 

 

empty.jpg (4984 bytes)<<       Π       >>           --- 11,12 ---

 

....

 

 

 

 

 

empty.jpg (4984 bytes)<<       Π       >>           --- 13,14 ---

 

....

 

 

 

 

 

empty.jpg (4984 bytes)<<       Π       >>           --- 15,16 ---

 

....

 

 

 

 

 

empty.jpg (4984 bytes)<<       Π       >>           --- 17,18 ---

 

....

 

 

 

 

 

empty.jpg (4984 bytes)<<       Π       >>           --- 19,20 ---

 

....

 

 

αγγελος σπάρταλης
χ

x

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2002

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

 

 

σελ.  1,2

σελ.  3,4

σελ.  5,6

σελ.  7,8

σελ.  9,10

σελ.  11,12

σελ.  13,14

σελ.  15,16

σελ.  17,18

σελ.  19,20
ΡΟΔΟΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 © Ε.Μ..Σπάρταλης 2003